14.07.2024 г.

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

1 min read
Spread the love

В периода от 1 до 3 юни 2023 г. се реализираха дейности по Националната програма „Иновации в действие“. Наши гости бяха учители и ученици от СУ „Антим I“ – Златоград; 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ – София, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян, общ. Смолян.

През първия ден от мобилността гостите бяха посрещнати училищните екипи в СТЕМ центъра на нашето училище. В ролята на домакини бяха директорът на училището Ангел Балев и преподавателите по природни науки и информационни технологии, които работят по иновацията „Природа, математика и дигитален свят“. Гостите имаха възможност да се запознаят с материалната база на училището и с дейността му през годината.

На 2 юни програмата продължи с представяне на училищната иновация „Природа, математика и дигитален свят“, като презентацията представи г-жа Магда Латинска. Проведоха се няколко опита с въглероден диоксид и се акцентира върху озона (озонът в атмосферата предизвиква синия цвят на небето).

След това се проведе интегриран урок по Човекът и природата и ИТ „Замърсяване на въздуха“ от г-жа Мариела Тенева, г-жа Галя Шабанова и г-н Светослав Божков. Бяха нарисувани молекулите на кислорода и азота в програмата Paint и Scratch. Бяха показани и използвани новите лабораторни дискове за опити за измерване на осветеност и температура на въздуха в затворено помещение и беше представена таблица с данни за осветеност и температура. За да се разчупи обстановката, се проведе игра с мисловни карти на гърба на листчета с написан въпрос, чиито отговор трябва да е азотни оксиди.

Програмата продължи с уъркшоп по биоразнообразие и ИТ. Г-жа Латинска представи материал по иновации за екосистеми и игри – отговорът на кръстословицата от играта е свързан с мониторинг. Децата от 7Б представиха резултати от мониторинг на водата на река Бели Осъм, които показаха, че водата е в добро състояние. Беше представена работна карта на различни опити и резултати, свързани със замърсяването на околната среда. Стелян Стоянов от 7б представи материал по приспособления на организмите за различни среди на местообитание. Заедно с децата от училищата партньори се изработиха от пластилин модели на въображаеми животни с елементи от микроорганизмите. Ралица Игнатовска представи презентация на тема „Училищни сайтове“.

Следващият етап от проведените дейности за деня беше лабораторен урок, проведен от г-жа Емилия Андреева по темата „Водата извор на живот“, като Стелян представи резултати от наблюдаване на замърсена вода през микроскоп. Други две деца представиха презентация за водата, нейните ползи и история „Вода – условие за живот, извор на живот“. След това се извърши практическа задача за построяване на молекули с прости и сложни вещества.

Продължихме с децата от 6. клас, които направиха опити с различни видове вода, сребърен нитрат, измерване на ph на различните видове вода, опити за правене на различни разтвори и тестване на тях върху вода.

Последната част от занятието беше правене на опити в лабораторията с г-жа Марийка Станчева. Опитите бяха извършени с натрий, вода, кислород, фенолфталеин и др., които бяха изумителни за публиката.

Вероника Стайковска, Исая Кавръкова, Мирела Минкова
Клуб „Медии“

About Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.