17.04.2024 г.

Бройни форми при съществителните

1 min read
Spread the love

За да имаме бройни форми трябва:

– думата да е съществително

– да е от мъжки род

– да НЕ НАЗОВАВА ЛИЦА (тоест да не назовава хора).

– пред думата да стоят определени думи (колко, колкото, няколко, толкова)

Значи!!!

Съществителните от мъжки род, които показват хора,

имат само множествено число

Специални бройни форми на съществителните – теория и тест

Когато говорим за хора, използваме специални числителни:

двама, трима, четирима, … осмина…

Следователно

съществителномножествено числобройна форма
столстолове(3, няколко, колко) стола
лъвлъвове(3, няколко, колко) лъва
кралкрале
букварбуквари2 буквара
ученикученици;
двама ученици
учителучители;
трима учители
учебникучебнициняколко учебника
майстормайстори
двама майстори

Важно!

Някои  думи могат да означават както хора, така и предмети – ориентираме се от значението. Когато означават хора, нямат бройна форма; когато означават предмети – имат!

офицер – (1) човек; (2) фигура в шаха.

Двама офицери вървят по пътя.

По време на партията шах взех два офицера.

И накрая – тестче!

За да проверите своите умения, може да направите няколко пъти следния тест:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScihVNqKxtcTwwr7aBhdFGhTsEzLiIkAiRgduD7zkZ0T7ctvQ/viewform?usp=sf_link

About Author

You may have missed