23.06.2024 г.

Строеж и значение на думата (обобщение)

1 min read
Spread the love

Внимание!

Това е презентация, която да ви води към успешната подготовка по темата „Строеж и значение на думата“.

Вътре има 2 таблици – като ги попълните ще сте напълно готови с речниково (лексикално) и граматично значение на думата.

Контролно ще имате във вторник, 4 юни.

https://ai.vlevski.eu/wp-content/uploads/2019/06/Лексикално-и-граматично-значение-на-думата.pptx

About Author

You may have missed