28.05.2024 г.

Предложи нова дума!

1 min read
Spread the love

Хлапета!

Непрекъснато се опитвам да ви внуша, че всички сме отговорни за опазването на българския език.

Непрекъснато ви повтарям, че е добре да се позамислите преди да употребите някоя неуместна чуждица.

А сега – включете се в една игра, която се организира от Института за български език, който е най-авторитетната институция, която се грижи за нашия език.

Играта „Предложи нова дума!“ ви дава възможност да проявите своето творчество! Предложете как да „преведем“ ненужните чужди думи и да ги направим разбираеми за всички, като използвате само думи, които вече са утвърдени в българския език!

http://ibl.bas.bg/predlozhi-duma2019/

About Author

You may have missed