14.07.2024 г.

Какъв е този език – есперанто

1 min read
Spread the love

Това е презентация на Борислав Спасов от VIб клас, който иска да ви представи езика, който учим.

Със сигурност г-н Спасов е най-добрият есперантист в училище – с него започнахме да учим заедно, но той напредва по-бързо от мене.

Надяваме се да предизвикаме вашия интерес и да се присъедините към младите есперантисти в нашето училище.

Заповядайте!

https://ai.vlevski.eu/wp-content/uploads/2019/06/Какво-е-есперанто-Борислав-Спасов-1.pptx

About Author

You may have missed