28.05.2024 г.

Какво е това есперанто?

1 min read
Spread the love

„Идеята на есперанто е чрез неутрален език да се сринат стените между народите и така да се сближат хората, че всеки да види у другия единствено човек и брат.“Л. Л. Заменхоф, 1912

Езикът е въведен от Людвик Лазар Заменхоф, който създава граматиката въз основа на европейските езици с минимално количество изключения. Речникът се основава най-вече на романските езици, но има и думи от германските и други езици. Новият език, чийто първи учебник е издаден през 1887 г., привлича общност от говорещи езика и започва нормален процес на езиково развитие в общност, която го използва в различни среди и създава култура, свързана с него. Две десетилетия по-късно се раждат първите деца, говорещи есперанто със своите родители – първите говорещи езика по рождение.

About Author

You may have missed