14.07.2024 г.
1 min read

Какъв е езикът, който учат някои ваши съученици? Италианският е един красив и старинен език, пряк наследник на латинския. Ето,...

1 min read

В нашето училище учим и немски! И вероятно това е най-разпространеният език в Европейския съюз. И така. Тука ви давам...

1 min read

Много ученици в нашето училище учат руски, нали знаете? Това също е един световен език, а и руснаците пишат на...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.