06.12.2023 г.
1 min read

Какъв е езикът, който учат някои ваши съученици? Италианският е един красив и старинен език, пряк наследник на латинския. Ето,...

1 min read

В нашето училище учим и немски! И вероятно това е най-разпространеният език в Европейския съюз. И така. Тука ви давам...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.