31.05.2024 г.

Местоименни наречия

1 min read
Spread the love

Скъпи мои хлапета!

От малките контроленца установявам, че наречията някак ви затрудняват, местоименните пък – хептен.

Прилагам ви тука едно табличенце, за да си ги припомните.

Обърнете внимание!

Те много приличат на съответните местоимения, но са наречия, защото показват обстоятелствата, при които се извършва глаголното действие (кога, как, къде, защо и пр.)

Моля, припомнете си ги, а може и да си пречертаете някъде на картонче.

Спорна работа!

видовеза мястоза времеза начинза причина и цел
въпросителникъде (где, де)когакакзащо
неопределителнинякъде (нийде)някоганякак 
обобщителнивсякъде (всъде)всякогавсякак 
относителникъдето (гдето, дето)когатокактозащото
отрицателниникъде (нийде)никоганикак 
показателнитук (тука) тамсега, тогаватака (тъй), инак (иначе) 

About Author

You may have missed