27.05.2024 г.

Прочети и разбери – I

1 min read
Spread the love

Това е един тест – „Четене с разбиране“.

Прочетете текста и отговорете на приложения тест!

Решавайте теста докато постигнете минимума от 50 точки. При всяко решаване въпросите и отговорите се размесват!

ТЕКСТ 1

1. Един от най-вълнуващите митове на древен Шумер е този за битката между Гилгамеш и чудовището Хумбаба.

2. Гилгамеш е легендарен цар на Урук, а историите за него са най-древният записан литературен паметник в света. Открити са няколко записа на епоса за Гилгамеш и, разбира се, те са написани с клинопис върху глинени плочи.

3. Гилгамеш пожелал да извърши някакъв много велик подвиг. Решил, че ако украси новия храм на бог Енлил с порти от кедрово дърво ще прослави името си завинаги.

4. Заедно с приятеля си Енкиду Гилгамеш тръгнал към страната Ливан. Когато стигнали гората с кедрите, пред тях изскочил чудовищният Хумбаба. Лапите му били лъвски, тялото било покрито с розови люспи, на главата се виждали страшните рога на горски бик, а опашката му завършвала със змийска глава. Хумбаба бил пазителят на гората, поставен там от боговете.

5. Дълго продължила битката между Хумбаба и Гилгамеш. Най-сетне, с много мъка, Гилгамеш започнал да надвива. Заплакало чудовището и започнало да се моли да пощада. Гилгамеш бил готов да го пожали, но Енкиду се възпротивил и настоявал да убият Хумбаба.

6. Гилгамеш убил пазителя на кедровия лес, отрязал му главата и я сложил в голяма кожена торба. След това двамата приятели отрязали много големи и хубави дървета и ги пуснали по река Ефрат.

7. Но бащата на боговете Ану се разсърдил на убийците на Хумбаба и им изпратил Небесния бик, който да ги накаже. Небесният бик се спуснал към Ефрат и го изпил на седем глътки. С огнения си дъх изгорил първо сто, а след това и двеста мъже на Урук. Но Енкиду сграбчил чудовищния бик за рогата и опашката, а Гилгамеш с мощния си удар го поразил между рогата и шията. Двамата му отрязали сърцето и го положили в храма на бога на слънцето Шамаш.

8. За убийството на свещения бик Енкиду заплатил с живота си.

9. Но това е друга история.

ТЕКСТ 2

Главата на Хумбаба е била любима тема в народното изкуство на Древна Месопотамия. Доказателство е фактът, че по време на археологически разкопки са открити много теракотови маски и плочки, изобразяващи отсечената глава на чудовището. Днес те могат да бъдат видени в различни музеи по цял свят.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4p7bpoqAuYuFcnu0vEPbdYJVcID7-DRHZSrwLz5MbUHHAfw/viewform?usp=sf_link

About Author

You may have missed