17.04.2024 г.

Да започнем с китайския!

1 min read
Spread the love

Предлагам ви една съвсем лесна и симпатична задачка.

Да разгадаем няколко китайски йероглифа?

Дадени са две китайски думи, написани с йероглифи:

Преведете на български следните думи:

车, 火 и 山.

(А) планина, огън, каруца;        (Б) планина, каруца, огън;

(В) каруца, планина, огън;         (Г) каруца, огън, планина;

(Д) огън, каруца, планина

Да напомня – отначало трябва да разгадаете значението на трите йероглифа:

车 火 山

После е лесно!

About Author

You may have missed