14.07.2024 г.

Тест местоимения – VI клас. 1.

1 min read
Spread the love

Тест за шестокласници, които вече са изучили всички видове местоимения.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAABhSmDtURDNONjdRU0M2OFpRRzlGSkU2VEhGVUNMRC4u

About Author

You may have missed