17.04.2024 г.

Тест за Любен Каравелов

1 min read
Spread the love

Това е един начален тест за Любен Каравелов. Подготвен е за шестокласници, които за пръв път се запознават с живота и делото на Каравелов, но може да се ползва и от по-големи ученици.

Решава се докато се получи максимален брой точки, защото всеки път въпросите и отговорите се размесват.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAABhSmDtUOTcwUEQxWlFWVkJaNzhJUjRRNEpOMDU5Qi4u

About Author

You may have missed