14.07.2024 г.

Внимание! Дай име на планета!

1 min read
Spread the love

Скъпи деца!

Имате възможност да създавате история! Дайте име на планета!

Дайте име на екзосвят – МАС100

По случай 100-годишния си юбилей Международният Астрономически Съюз (МАС) организира глобалната кампания „Дайте име на екзосвят – МАС100”. Тя предоставя възможност на всяка страна да даде име на специално подбрана екзопланета и нейната звезда на конкурсен принцип. Страните, изявили желание и готовност да организират национални кампании, са почти 100 и

България е една от тях.

След внимателен подбор на потвърдени и добре изучени екзопланети и техните звезди Управителният съвет на „Дайте име на екзосвят – МАС100” определи за всяка страна екзопланетна система, като звездата е видима от тази страна и достатъчно ярка, за да се наблюдава с малък телескоп. Кампанията ще се проведе в периода от м. юни до м. ноември 2019 г. Окончателните резултати ще бъдат обявени през м. декември след валидиране от Управителния съвет. Избраните имена ще се използват успоредно със съществуващите означения.

За провеждане на кампанията във всяка участваща страна е избран специален Национален комитет от съответния Националния координатор на МАС; Националния комитет за нашата страна можете да видите тук.

Екзопланетната система, определена за България, е WASP-21, разположена в съзвездието Пегас на разстояние около 850 светлинни години от Земята. Звездата е жълто джудже с размери и маса, много близки до тези на Слънцето. Планетата е от типа на газовите гиганти – по размери е като Юпитер, но с около 3 пъти по-малка маса, и е разположена много по-близо до звездата си, отколкото дори Меркурий до Слънцето.

Предложените имена трябва да бъдат на хора, местности или предмети от културно, историческо или географско значение, които са достойни да дадат име на небесен обект. Макар да не е задължително, имената могат да бъдат на астрономически теми или да са свързани със съзвездието, в което се намира екзопланетната система.

Нужни са две предложения за имена – едно за екзопланетата и едно за звездата, около която тя обикаля. Двете имена трябва да следват обща тема, която да е достатъчно обширна, за да позволява даване на резонни имена на открити вбъдеще допълнителни планети или звезди от същата система. Очаква се кратка обосновка на предлаганите имена.

Пълната информация за конкурса и за условията за участие в него можете да откриете тук:

http://www.astro.bas.bg/IAU100/Exo.html

Давайте, хлапета!

About Author

You may have missed