14.07.2024 г.

Есперанто – ударение

1 min read
Spread the love

Есперанто е симпатичен и много лесен език.

Ние, носителите на българския език, рядко се замисляме колко объркано е нашето ударение. Може да бъде на първата, може да бъде на втората, на последната или предпоследната сричка. Един чужденец как точно да изговори думата.

Спомняте си, че говорихме и за омографи – думички, които се пишат еднакво, но се четат различно.

Сещате се, нали?

Има разлика между кòла и колà.

В есперанто няма такива терзания. Ударението винаги – ама винаги!! пада на предпоследната сричка. Това общо взето е много лесно, само понякога можем да се объркаме от ударението в другите езици, които знаете или учите, на първо място в собствения  ни български.

Пример:

geografio – ударението пада на i-то.

akumulatoro (значи, сещате се, „акумулатор“) – ударението пада на първото О.

Azio (това е името на континента Азия) – ударението пада на i-то

Еми това е засега!

About Author

You may have missed