23.06.2024 г.

Есперанто. Прилагателни и съществителни

1 min read
Spread the love

Есперанто наистина е лесен език. Правилата са малко. Изключения няма.

Частите на речта общо взето се познават по наставката.

Ето два примера

Съществително

Всички съществителни имена завършват на ‑o:

floro – цвете

libro – книга

Доста е добре, нали?

На всичкото отгоре в есперанто има много думи, които приличат на думички, които знаем – било от английски, било от нашия български, било от телевизията и учебниците.

Предполагам, че можете да се сетите сами какво означават думите:

atmosfero (с ударение върху е-то, нали се сещате?)

betono (с ударение върху първото о, нали се сещате?)

fabriko (с ударение върху i-то, нали се сещате?)

milimetro (с ударение върху е-то, нали се сещате?)

problemo (с ударение върху e-то, нали се сещате?)

Прилагателни

Сега да видим прилагателните.

Прилагателните не се променят по род!

Всички прилагателни завършват на -а:

aktiva – активен, активна, активно

bela – красив, красива, красиво

nova – нов, нова, ново

Работя върху тестче!

About Author

You may have missed