31.05.2024 г.

Есперанто – множествено число

1 min read
Spread the love

Внимание!

В есперанто множествено число имат както съществителните, така и прилагателните!

Окончанието е едно и също – -j.

Внимание – напомням, че j се чете като

българското й!!

blanka rozo – бяла роза

blankaj rozoj (чете се бланкай розой) – бели рози

teko – чанта

bruna teko – кафява чанта

brunaj tekoj – кафеви чанти

ruĝa – червен, червена, червено

ВНИМАНИЕ!

Това g с калпачето  – ĝ се чете дж!!

значи ruĝa се чете руджа!

ruĝa rozo – червена роза

ruĝaj rozoj –  червени рози

Глаголите нямат нито лице, нито число!

About Author

You may have missed