29.05.2024 г.

Местоимения – 1

1 min read
Spread the love

Тестът е подходящ за шестокласници, които са изучили всички видове местоимения.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__tkuI81UOVFLOU5OSjJXUTM4M05OMkRXVERJNlIyTi4u

About Author

You may have missed