23.03.2023 г.
1 min read

Това са 6 теста за подготовката ви за изходно ниво Първи тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuCSr4HFCiWdV8rG4XzGbvh7v0hGtw4ziC9XTNJki80WJxVQ/viewform?usp=sf_link Втори тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg27ROYHZsJPLFWxQFL9oJaUhWw6agobHCxo6YTDgZ7ihSZg/viewform?usp=sf_link Трети тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAhUznxO28BbfHbwPLIp87t_RDQ5YYdY016KGoScg9_jeag/viewform?usp=sf_link Четвърти...

1 min read

Това са тестове за живота на Иван Вазов. Тест 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3lLPxZBCYvEgEOTADp_B0O1_aDSbzTOQPAD0ePwgHSEviqQ/viewform?usp=sf_link Тест 2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOzHYGM9J3gt1-2XTi6c7EA69__jzLiCucKyHSNm6MFWfpMQ/viewform?usp=sf_link

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.