03.03.2024 г.
1 min read

Тест върху повестта на Иван Вазов „Немили-недраги“. Разработката не е оригинална, а са ползани материали от интернет. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAABhSmDtURU1DNVBBUzdMMDdPRDZQSEYyMlgyMDZPWi4u Важно!! Не...

1 min read

Какво е причастие? Да повторим: Причастието е нелична глаголна форма. Това общо взето означава: причастието няма лице (а знаем, че...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.