27.05.2024 г.

Видове причастия

1 min read
Spread the love

Какво е причастие?

Да повторим:

Причастието е нелична глаголна форма.

Това общо взето означава:

  • причастието няма лице (а знаем, че всеки глагол като се спряга има лице);
  • и една от формите на един глагол.

Видове причастия

About Author

You may have missed