23.06.2024 г.

Местоимения 5

1 min read
Spread the love

Първи стъпки в света на местоименията

Този симпатичен тест е за тези, които едва започват да се ориентират в малкия, но объркан свят на местоименията.

Най-важно е да запомните две неща:

1. При някои местоимения формите за единствено и множествено число се различават по и-краткото. Запомнете! Тъй като в единствено число имаме само един предмет (значи заема „по-кратко“ място) – слагаме й:

„Чий е този молив?“
но
„Чии са тези моливи?“

„Кой е този човек?“
но
„Кои са тези хора?“

2. При някои местоимения различаваме специални форми, които се отнасят за хора – кого, когото.

„На кого е този молив?“
но
„На кой стол ще седнеш?“

Когото и да видиш, попитай го дали ми е виждал телефона?“
но
Който и телефон да видиш, предай го на чистачките?“

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAABhSmDtUOEQ4Tk9QS1pZWVhVQVRUVEZBSEEzRlVITi4u

About Author

You may have missed