31.05.2024 г.

Кой ще бъде спасен?

1 min read
Spread the love

Четирима затворници били осъдени на смърт.

Съдията обаче бил с твърде странно чувство за хумор и същевременно решил по заобиколен начин да даде шанс на един от тях.

Той наредил да донесат две бели и две черни шапки. На всеки от затворниците била сложена шапка така, че той да не знае какъв цвят е шапката му.

Подредили ги така, както е показано на рисунката, а последният дори бил зад  стена.

И така.

Затворник № 1 може да види затворници 2 и 3.

Затворник № 2 може да види само затворник 3.

Затворник № 3 вижда срещу себе си само една стена.

Затворник № 4 също вижда срещу себе си само една стeна.

И съдията задал своя въпрос:

„Внимание! Свободен ще бъде този от вас, който познае какъв цвят е шапката на главата му!“

След известно време и дълбоко мълчание един от затворниците казал верния отговор – какъв цвят е собствената му шапка.

И така – погледнете картинката и отговорете:

Кой затворник е могъл да познае цвета на шапката си и какъв е бил той (цветът имам предвид).

Моля, без онче-бонче.

Приемам отговори само с подробно обяснение!

About Author

You may have missed