17.04.2024 г.

Тест есперанто – 1

1 min read
Spread the love

Това е първото ви тестче!

Давайте!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__h1yuYFUOElRSDdGUVVFT1pSS0VJUUVMUEdRRlc3Mi4u

About Author

You may have missed